کلیدواژه‌ها = فقه
حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در پرتو آموزه‏های فقهی با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 23-53

فرانک موذن؛ احمد شمس؛ سید مجتبی میردامادی؛ احد باقرزاده


بنیادهای فقهی مناسبات جامعه مدنی و مردم سالاری دینی

دوره 1، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 41-62

محبوبه رضایی ناندلی؛ هادی کوشکی